Blijft uw kind thuis door ziekte? Of is er een andere reden uw kind thuis te houden? Dan horen we  dat graag van u voor aanvang van de schooldag op telefoonnummer 0294 231 298.

Verlof
In sommige gevallen heeft uw kind recht op verlof. Het gaat dan om bijzondere situaties. Verlofaanvragen moeten schriftelijk en waar mogelijk bijtijds worden ingediend. Formulieren voor verlofaanvragen zijn te verkrijgen bij directeur Petra Eindhoven.