De leerlingen van Podium kunnen iedere dag overblijven, gewoon in het voor hen vertrouwde gebouw of op het bekende plein. De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door Kind & Co in samenwerking met school, ouders en vrijwilligers. Tijdens het overblijfmoment worden korte activiteiten verzorgd.

Ook na schooltijd zijn er opvangmogelijkheden voor de kinderen van Podium. We werken nauw samen met Kind & Co en bso De Helden. Het staat u vrij zelf een buitenschoolse opvang te kiezen.

Heeft u interesse in tussen- of buitenschoolse opvang? Klik op een van onderstaande links voor meer informatie over de organisaties waarmee we samenwerken.

Kindcentra Midden-Nederland Kind & Co, tso-online:  https://www.kmnkindenco.nl/tso/

Kindcentra Midden-Nederland Kind & Co, bso: https://www.kmnkindenco.nl/bso/

Bso De Helden: https://heldenopvang.nl/