Op deze pagina delen we belangrijke documenten, naslagwerken en andere relevante informatie voor ouders en verzorgers van leerlingen van daltonbasisschool Podium. Heeft u naar aanleiding van de downloads op deze pagina vragen, opmerkingen of behoefte aan meer informatie, neem dan contact met ons op.

  1. Schoolgids
  2. Daltonboek
  3. Schoolondersteuningsprofiel
  4. Strategisch beleidsplan
  5. Pestprotocol
  6. Inspectierapport maart 2017
  7. Handboek Informatiebeveiliging en privacy
  8. Klachtenregeling Vechtstreek & Venen