Podium is een christelijke basisschool met een heel eigen karakter. De keuze voor Podium is voor veel ouders een bewuste: een keuze voor het uitdagende daltononderwijs, een keuze voor kleine klassen en een keuze voor een hecht team. Al deze kenmerken van onze school vertalen zich in onze missie en onze visie.

De missie van Podium
Podium biedt onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. De daltonkernwaarden zijn hierbij leidend. Onze leerlingen zitten in combinatiegroepen, met maximale aandacht voor het individuele kind. We bieden ruimte, middelen en begeleiding zodat onze leerlingen kennis kunnen opdoen en sociaal-emotionele vaardigheden kunnen ontwikkelen. Straks kunnen ze vol vertrouwen hun vleugels uitslaan! Ontdekken wie je bent, zijn wie je bent. Podium neemt je mee.

De visie van Podium
De visie van Podium berust op een aantal kernwaarden:

  • Samenwerking: in de rest van ons leven werken we veel samen met anderen en dat gaat niet vanzelf. Daarom wordt op Podium veel aandacht besteed aan samen spelen en samen werken. Luisteren naar elkaar en leren van elkaar, zo groeit het respect voor de ander.
  • Vrijheid in gebondenheid: vrijheid is heel belangrijk om je eigen keuzes te kunnen maken. Vrijheid betekent niet dat alles zomaar kan en mag. Vrijheid op Podium is leren omgaan met verantwoordelijkheid. De leerkracht geeft vertrouwen en het kind neemt, stap voor stap, verantwoording. Kleine overzichtelijke keuzetaken worden in de loop der tijd steeds complexer en omvangrijker.
  • Zelfstandigheid: het daltononderwijs wil kinderen vormen tot volwassenen die zelfstandig kunnen denken en handelen. Daar begeleiden we onze leerlingen bij. We leren ze informatie te verzamelen en keuzes te maken.
  • Reflectie: wat ga je doen? Hoe doe je dat? Wat is het resultaat ervan? Op Podium willen we onze leerlingen graag leren over zichzelf, hun gedrag en dat van de mensen om hen heen. Het helpt de leerlingen zich bewust te zijn van hun kunnen en het biedt ondersteuning in de omgang met anderen.
  • Effectiviteit: we leren kinderen om op efficiënte manier om te gaan met tijd, ruimte en middelen. Onze instructie is daarbij gevarieerd en doelgericht, zodat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen.
  • Borging: blijven bovengenoemde kernwaarden ook actueel en ‘levend’ binnen onze school? We leggen afspraken goed vast, zodat onze leerlingen onderwijs kunnen volgen in een ononderbroken lijn van groep 1 tot en met groep 8. Daarbij hanteren we als uitgangspunt dat leerlingen het meest gemotiveerd raken als ze concrete, betekenisvolle en actuele ervaringen opdoen, waarbij ze zelf actief zijn.

Christelijke school
Ons christelijke onderwijs gaat goed samen met de daltonwerkwijze. Respect voor de ander, jezelf en de omgeving vinden we belangrijk; deze uitgangspunten komen dagelijks terug in ons onderwijs. We bidden, zingen en vertellen bijbelverhalen en proberen daarbij zo veel mogelijk verbindingen te leggen tussen toen en nu. Zo behoudt het geloof voor ons ook vandaag haar waarde.