We hechten waarde aan de betrokkenheid van onze ouders. Ze houden ons scherp en geïnspireerd, vormen waardevolle sparringpartners en maken onze school nog mooier en beter. Onze ouders zijn onmisbaar in het contact met onze leerlingen. We willen weten wat er leeft, thuis en op school en daar is vertrouwen voor nodig. Vanuit deze vertrouwensbasis kunnen onze leerlingen optimaal groeien en blijven we op een open manier communiceren met elkaar.

Ouderraad. Samen sterk.  
De ouderraad houdt zich bezig met allerlei onderwijsondersteunende activiteiten. Iedere maand komen de leden bijeen om de komst van de fotograaf voor te bereiden, om plannen te smeden voor de avondvierdaagse, om de Paasviering te organiseren of om een andere gelegenheid onvergetelijk te maken voor de leerlingen. De ouderraad is te bereiken via or.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl.

Medezeggenschapsraad. Adviseren en besluiten.
Onze medezeggenschapsraad is het inspraakorgaan tussen school, ouders en schoolbestuur. De MR geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van het schoolplan. Onze MR bestaat uit zes leden: 2 ouders en 2 teamleden en denkt kritisch mee over het beleid van de school. De MR heeft in veel gevallen instemmings- of adviesrecht. De medezeggenschapsraad is te bereiken via mr.podiumloenen@vechtstreekenvenen.nl.