Jouw school. Warm, betrokken.
De dag begint bij Podium. Onze directeur Petra Eindhoven verwelkomt ouders en kinderen op het plein. De leerkrachten ontvangen hun leerlingen in de lokalen, klaar voor verhalen en instructies. We hechten waarde aan een warme, vertrouwde dagstart, want deze schept een basis die leren met en van elkaar mogelijk maakt. De school vormt een plek waar leerlingen zich thuis voelen, waar ruimte is voor verschillen en waar we zien dat deze verschillen kansen bieden. We verzorgen dan ook zo veel mogelijk onderwijs op maat, waarbij we onze leerlingen helpen te plannen, samen te werken en te reflecteren. Iedere dag zijn we intensief betrokken bij de groei van onze leerlingen en iedere dag zijn we een podium voor talentontwikkeling. Dat is Podium: een open school, waar je kunt zijn wie je bent.

Jouw groei. Steeds zelfstandiger.
Podium is een daltonschool. We begeleiden onze leerlingen in hun groei, groei waarbij ze steeds meer vertrouwen krijgen in hun eigen kunnen en waarbij ze steeds beter omgaan met hun eigen emoties en die van anderen. Daar hoort bij dat de leerlingen ieder schooljaar een beetje zelfstandiger worden en ieder schooljaar een beetje verantwoordelijker voor het eigen leerproces. Podium is trots op al die grote ‘groep achters’ die zelfverzekerd de wereld tegemoet treden. Maar het begint al bij de allerkleinsten in groep 1.

Jouw ontwikkeling. De kracht van daltononderwijs.
De maatschappij verandert en onze wereld vraagt, naast kennis, ook veel van onze vaardigheden. Daltononderwijs past bij deze veranderende wereld en bereidt leerlingen voor op een toekomst met razendsnelle ontwikkelingen.

Daltononderwijs is een vorm van vernieuwingsonderwijs. Binnen deze vorm van onderwijs is er ruimte voor keuzevrijheid bij de leerling, leren kinderen door samen te werken en groeit de zelfstandigheid, stap voor stap. Bij daltononderwijs draait het om de volgende kernwaarden: vrijheid in gebondenheid, zelfstandigheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging. Bij ‘Ons verhaal’ leest u meer over deze kernwaarden.

Een daltonschooldag. Zo werkt het.    
De schooldeur gaat open om 08:15 uur. Dat geeft ouders en kinderen de tijd even te wennen en afscheid te nemen, voordat de eerste bel gaat om 08:25 uur. Om 08:30 uur gaat de tweede en laatste bel, de bel die de formele start van de dag vormt.

Groep 1 en 2 beginnen iedere dag samen in de kring. In de hogere leerjaren gebeurt dit in ieder geval drie keer per week, zodat leerkracht en leerlingen regelmatig een intensiever, persoonlijk contactmoment beleven met elkaar. Na een gezamenlijke introductie gaan leerlingen aan het werk met hun taken.

In alle leerjaren geldt dat gewerkt wordt met dagkleuren. De kleuren helpen de leerlingen bij het structureren van de week en het maken van een planning. De kleuters werken met een eigen dagritmekaart en iedere leerling krijgt taken passend bij de eigen ontwikkeling. Kun je al een puzzel maken van 9 stukjes? Dan wordt een puzzel van 16 stukjes jouw nieuwe uitdaging. Herken je al verschillende vormen en kleuren? Dan krijg je een passende taak, bijvoorbeeld in de blokkenhoek, waarmee je dat mag laten zien. Ben je nog niet zo ver? Dan krijg je voor jouw huis een eigen opdracht.

In de hogere leerjaren wordt het eigenaarschap van de leerlingen steeds groter en hebben leerlingen een eigen dag- en weekplanning. De leerkrachten doen recht aan de verschillen tussen leerlingen en dit betekent dat iedere leerling zelf kiest aan welke instructie hij of zij deelneemt. Er is ruimte voor samenwerken en voor zelfstandig werken en leerlingen bevinden zich op de hiervoor bestemde flexwerkplekken in school. Zo is de schooldag gevarieerd en interactief.